Obligativitatea efectuării analizei de risc la securitate fizică

Toţi agenţii economici ce desfăşoară activităţi în România, indiferent de profil, sunt obligaţi prin lege să efectueze analiza de risc la securitatea fizică pentru sediile în care funcţionează. Această obligaţie revine atât firmelor mici, cât şi celor medii şi mari precum şi instituţiilor publice.

Potrivit legii, analiza de risc la securitatea fizică reprezintă activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi şi în funcţie de acestea se iau măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea lor şi este un standard impus de Uniunea Europeană (de la următorul link puteţi descărca metodologia UE privind implementarea analizei de risc: [PDFhttps://ec.europa.eu/docsroom/documents/17107/attachments/1/translations/en/renditions/pdf).

Aceasta este o modalitate de a securiza eventualele vulnerabilităţi pe care hotii le-ar putea specula pentru a pătrunde în unitate, scopul final al articolului de lege fiind descurajarea şi reducerea criminalităţii.

Termenul de 1 ianuarie 2016 a fost valabil pentru cei care şi-au înfiinţat firmele până în luna iunie 2012, iar obligativitatea este prevăzută de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi de HG. 301/2012. După data de 1 ianuarie 2016, agenţii economici şi insituţiile publice ce nu posedă această analiză de risc sunt predispuse la amenzi din partea Poliţiei, a Jandarmeriei sau a altor instituţii cu abilităţi de verificare şi control.

Analiza de risc se revizuieşte cel puţin o dată la 3 ani, în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate în firmă sau în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Unităţile care potrivit legii întocmesc plan de pază, care se avizează de către structurile de poliţie competente teritorial, depun odată cu planul de pază şi analiza de risc. În ceea ce priveşte unităţile care potrivit legislaţiei întocmesc proiecte ale sistemelor de alarmare depun odată cu acestea şi analiza de risc. Valoarea sancţiunilor este cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei”, a declarat inspector principal Narcisa Butnaru, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.

Evaluator analiză de risc la securitatea fizică din judeţul Bacău

Expertarm Consult SRL Bacau

Societatea Expertarm Consult SRL din Bacău este evaluator autorizat în vederea efectuării analizei de risc la securitate fizică. Cu sedii în Bacău (Str. Ana Ipătescu nr. 5 colţ cu str. 9 Mai), Piatra Neamţ şi Vaslui, Expertarm are o echipă de specialişti bine pregătiţi care te pot ajuta să minimizezi riscul de a fi în situaţia neplăcută de a suferi pagube din partea infractorilor sau de a primi o amendă din partea autorităţilor pentru lipsa analizei de risc.

You may also like...